kontakt

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWEStandardy wykonania:

- produkowane przez MorStone Trade elementy są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i praktyką kamieniarską,
- zmiany struktury , koloru i przebarwienia są naturalna cechą granitu i nie podlegają reklamacji,
- za materiał powierzony na usługę firma Morstone Trade nie bierze żadnej odpowiedzialności.

Zmiana odcienia dostarczonych elementów w porównaniu z otrzymaną próbką:


- granit jest produktem naturalnym dlatego nie jest możliwe zagwarantowanie aby kolor oraz wszystkie znaki charakterystyczne danego kamienia były zawarte w małej próbce. Nie można również zapewnić aby każdy znak charakterystyczny występujący w jednej próbce był zawsze obecny na większych płytach z danego gatunku. Próbka służy wyłącznie do przedstawienia w sposób generalny koloru, znaków charakterystycznych oraz struktury każdego z rodzajów kamienia, 
- użylenie – elementy wycinane są po najdłuższej krawędzi płyty, wycinanie w inny sposób za dodatkową, uzgodnioną opłatą.  

Ważność oferty:

- jeżeli nie jest to zaznaczone odrębnie, oferty są ważne 30 dni od daty wysłania,
- jeżeli ostateczna wersja zamówienia odbiega od wersji zapytania ofertowego, wówczas zastrzegamy sobie prawo zmiany cen.

Załadunki:

- samochód pod załadunek można podstawić w dni robocze w godzinach 7.00 – 13.00,
- obowiązkiem zamawiającego jest (niezależnie od oferowanej daty załadunku) uzyskanie potwierdzenia dokładnej daty odbioru towaru w przeddzień  spodziewanego załadunku i podstawienie odpowiedniego środka transportu umożliwiającego załadunek,
- zamówiony i przygotowany do odbioru towar jest spakowany i zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniem na paletach lub stojakach drewnianych,
- nie przepakowujemy naszego wcześniej spakowanego materiału, którego nie można załadować,
- nie ładujemy również elementów będących luzem (jeżeli taka opcja została zaznaczona na „Druku Zamówienia”)  na opakowanie, które znajduje się  na pojeździe  lub np. do samochodu klienta. W takim przypadku obowiązek ten leży po stronie Zamawiającego,
- nie dokonujemy doładunku na palety lub stojaki częściowo załadowane i zapakowane towarem nie zamówionym w MorStone Trade,
- Zamawiający powinien odebrać towar najpóźniej w terminie do 14 dni od uzgodnionej daty; opóźnienia w odbiorze mogą być podstawą do naliczenia dodatkowych kosztów składowania.

Wymagania techniczne:

- do wykonania elementów nieprostokątnych wymagamy dokładnych rysunków technicznych lub rysunków elektronicznych (AutoCad), 
- szablony muszą być wykonane dokładnie, jednoznacznie określając kształt elementu oraz muszą być wykonane z materiałów sztywnych (grubszy karton, tektura lub płyta pilśniowa),
- dokładność wykonania elementów wg szablonu będzie zgodna z normami. Nie gwarantujemy wyższej dokładności złożenia kilku elementów wykonywanych wg. szablonu.
 
Reklamacje:

- wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni po odbiorze (dostawie) towaru , wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającego,
- elementy zamontowane / wbudowane nie podlegają reklamacji,
- nie będą  uwzględniane reklamacje na elementy zniszczone w skutek niewłaściwego użytkowania (w tym np. uszkodzeń mechanicznych, zaplamień,  zarysowań),
- zalecamy impregnowanie wyrobów granitowych.

Płatności:

- wymagamy płatności w pełnej wysokości sum uzgodnionych do zapłaty,
- nie akceptujemy potrąceń z tytułu „zwyczajowego skonta” lub innych nieuzgodnionych wartości itp,
- koszty przelewów i innych operacji bankowych leżą po stronie Zamawiającego,
- wszelkie przelewy i wpłaty może dokonywać tylko  zamawiający na którego będzie wystawiona  później faktura,
- wszelkie rabaty i zmiany oferowanych cen muszą być potwierdzone pisemnie,
- towar nie zapłacony w 100% pozostaje własnością firmy MorStone Trade Sp. z o.o.

© Morstone Trade
strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl