kontakt


POSADZKI WEWNĘTRZNE

Posadzki granitowe charakteryzują się wysokimi walorami estetycznymi i użytkowymi. Są odporne na ścieranie i łatwe w konserwacji. Można je układać zestawiając ze sobą różne kolory i kształty tworzące ciekawe wzory. Posadzki granitowe nadają wnętrzom  reprezentacyjny i niepowtarzalny charakter.

Na uwagę zasługuje także możliwość ułożenia posadzek z granitów niejednorodnych
(„gnejsowatych”  lub „fantazyjnych”).  Z takich granitów można ułożyć polerowaną posadzkę z zachowaniem rysunku (wzoru) występującego na płycie nieobcinanej.

Z tych  granitów można ułożyć także polerowaną posadzkę, w której wzór na części płyt modularnych (np. na jednej połowie sali) jest  lustrzanym  odbiciem wzoru na płytach modularnych  w sąsiadującej części (drugiej połowie) sali.  Wówczas da się podzielić daną posadzkę na dwie idealnie symetryczne części. Stosuje się to często w reprezentacyjnych budowlach np. w pałacach.

Taką możliwość daje  naprzemienne polerowanie (spód  jednego slaba, później góra następnego slaba itd.) płyt nieobcinanych z tego samego bloka.

Podłoże, na którym mają być wykonywane warstwy podłogowe, musi spełniać określone wymagania, oddzielnie dla każdego z systemów. Dlatego przed zastosowaniem materiału, konieczne jest przeprowadzenie właściwej oceny podłoża i jeśli to konieczne, dokonanie jego naprawy, wyrównania, wzmocnienia lub oczyszczenia.

Zabezpieczenie podłoża przed zawilgoceniem z zewnątrz jest konieczne w przypadku wykonywania warstw uszczelniających, posadzek szczelnych dla pary wodnej, jastrychów oraz posadzek wrażliwych na wilgoć. Podłoże do montażu powinno być dostatecznie nośne i niesprężynujące. Pod płytkami nie powinna występować  próżnia.

Ważną rolę odgrywa także dobór spoin między płytkami. Spełniają one funkcję optyczną i techniczną. Należy unikać pustych spoin, a szerokość spoin powinna być równa co najmniej 2 mm. Z wielu względów nie poleca się układać posadzki bezspoinowo („na styk”).

Posadzki można zabezpieczać przed wilgocią impregnatami do kamienia (dotyczy w szczególności posadzek zewnętrznych) oraz preparatami działającymi powierzchniowo w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami.

Posadzki produkowane w Morstone Trade Sp. z o.o. mają minimalną grubość 20 mm. Grubość powinna być uzależniona od obciążeń, które ma przenosić posadzka. Standardowy kształt płytek to kwadrat i prostokąt, ale możliwości techniczne pozwalają na wykonywanie bardzo skomplikowanych projektów opartych o technologię CAD CAM. Faktura powierzchni płytek posadzkowych to najczęściej faktura polerowana,  szlif (mat) lub faktura płomieniowana (posadzki  zewnętrzne  lub np. chodniki).

Najczęściej  stosowane wymiary posadzek to:
40 x 40, 50 x 50 , 60 x 30 , 60 x 60 cm  itp.

Posadzkom często towarzyszą cokoliki  przyścienne o przekroju  8 x 2 cm lub
10 x 2  cm. Górny bok wówczas jest najczęściej polerowany.

 

 

© Morstone Trade
strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl